Προϊόντα • Κύρια χαρακτηριστικά

Monox aqua Αστάρι μόνωσης λεκέδων & μούχλας Fungitex eco Μυκητοκτόνο πλαστικό χρώμα για τοίχους

Monox Aqua

Αστάρι μόνωσης λεκέδων & μούχλας

Fungitex Eco

Οικολογικό χρώμα κατά της μούχλας, για τοίχους

  • Απομόνωση ρύπων (κάπνα, καυσαέρια) και παλαιών λεκέδων
  • Σταθεροποίηση επιφανειών βαμμένες με κόλλα , υδρόχρωμα, ασβέστη κλπ
  • Εύκολη εφαρμογή
  • Προστασία από υγρασία και μούχλα
  • Άψογη τελική εμφάνιση
  • Πλούσια γκάμα οικολογικών αποχρώσεων
  • Προστασία του χρήστη (κατά την εφαρμογή) και του περιβάλλοντος
Διαβάστε αναλυτικά Διαβάστε αναλυτικά

ΔΩΡΕΑΝ αποστολή χρωματολογίου από την εξυπηρέτηση πελατών ΧΡΩΤΕΧΧΡΩΤΕΧ βιομηχανία χρωμάτων